Kontakt

Centrum Wsparcia Innowacji S.A.
ul. Działdowska 11/6 01-184 Warszawa,
e-mail: cwin@cwin.pl
KRS: 0000687463
NIP: 953-260-63-57