Kontakt

Centrum Wsparcia Innowacji Sp. z o.o.
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
e-mail: sekretariat@cwin.pl
adres do korespondencji: ul. Jana Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz